นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 10,451 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 64ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
5 ก.พ. 64กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2565 แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 62ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
23 ส.ค. 62ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
26 มิ.ย. 62ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
18 เม.ย. 62ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2  แชร์  
18 เม.ย. 62ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2  แชร์  
27 มี.ค. 62ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 61ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 แชร์  
30 ต.ค. 61ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.ค. 61ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
11 เม.ย. 61ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  แชร์  
21 ก.พ. 61ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 แชร์  
28 ก.ย. 60ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา