นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 53,335 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64)

17 มีนาคม 2564 16 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ร้องเรียนปี64.pdf2.33 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา