นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 70,804 คน

สถานที่สำคัญ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 62ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหินดาต แชร์  
10 เม.ย. 62วัดป่าธรรมธารา  แชร์  
10 เม.ย. 62โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ แชร์  
10 เม.ย. 62บ่อน้ำอุ่น ตำบลหินดาต  แชร์  
9 ม.ค. 62หมู่บ้านศูนย์เรียรรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่เริงกะพง แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา