นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 53,314 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคม
-ทางหลวงชนบท สายบ้านเขาน้ำอุ่น-โค้งวิไล หมายเลข 1242
-ทางหลวงชนบท สายคลองลาน-ลาดยาว หมายเลข 7012

ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแหล่งน้ำ

ลำดับที่ชื่อ/ที่มาของแหล่งน้ำจำนวน/แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำสร้างขึ้นใหม่
1ลำคลองขลุง1
2ลำคลองส้ม 1
3ลำคลอง คพต.1
4ลำคลองขี้เหล็ก1
5ลำคลองเขาน้ำอุ่น1
6ลำคลองล็อกสาม 1
7ลำคลองอำนวย1
8สระสาธารณประโยชน์
วัดบ้านใหม่เชียงราย หมู่ที่ 5
1
9สระสาธารณประโยชน์
สระประปาหมู่ที่ 6
1
10สระสาธารณประโยชน์
สระประปาหมู่ที่ 5
1
11สระสาธารณประโยชน์
สระประปาหมู่ที่ 7
1
12สระสาธารณประโยชน์
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หมู่ที่ 8
1
13สระสาธารณประโยชน์
บ้านปางมะนาวหมู่ที่ 11
1
14สระสาธารณประโยชน์
บ้านคลองมะนาวหมู่ที่ 12
1
เปลี่ยนภาษา