ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องเงิน

คำโฆษณา :

ประเภท OTOP : 5 ดาว (ปี 2547)

รายละเอียด :

ราคา :บาท

ผลิตโดย : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์

ติดต่อ : คุณทองรักษ์ บุญเสริม โทร : 08 7848 7889