เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองคลัง)12
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 25621229
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)144
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)1189
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)1176
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)144
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี5270

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB