เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) ทะเบียนพาณิชย์126
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563124
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองคลัง)120
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองการศึกษาฯ)121
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองช่าง)119
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) งานพัฒนาชุมชน119
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ(ต.ค.61-เม.ย.63) ประจำปี 25621288
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองคลัง)128
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)185
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)1215
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)1199
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)166
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี5322

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB