เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น)3103
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทวิชาการ)884
ข้อมูลด้าน competency (ประเภททั่วไป)674
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทบริหารท้องถิ่น)160
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)11
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)12
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)11
นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)11
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)11
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)11
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)13
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)13
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)12
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)11
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)12
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)11
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)11
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)11
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)12
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)11

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB