เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม160
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)1154
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)147
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ140
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน151
แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว146
แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถกู้ชีพ143
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน144
แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนกำลังพล อปพร.อบต.หินดาต139
แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์158

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB