เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน (สำนักปลัด)

วันที่ 8 พ.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

บันทึกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อประเมินความโปร่งใส.pdf1.05 MB
1-5.pdf4.69 MB
6-12.pdf8.21 MB
13-19.pdf8.41 MB
20-26.pdf7.63 MB
27-33.pdf6.74 MB
34-39.pdf6.28 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB