เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน (กองสาธารณสุข)

วันที่ 7 พ.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

บันทึกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อประเมินความโปร่งใส.pdf1.05 MB
1-5.pdf4.69 MB
6-9.pdf3.10 MB
10-13.pdf2.86 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB