เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน (กองคลัง)

วันที่ 8 พ.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

บันทึกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อประเมินความโปร่งใส.pdf0 bytes
1-5.pdf4.23 MB
6-11.pdf3.68 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB