เมนูหลัก

บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 ก.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน  12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ข้อมูลเชิงสถิติพรบ.อำนวยความสะดวก 12 คู่มือ.pdf1.21 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0.02s. 0.50MB