เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต

วันที่ 10 ต.ค. 61 หมวดหมู่ มาตรฐานการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

1.ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างระหว่างผู้อำนวยการกองกับผู้บริหารท้องถิ่น

2.ประกาศข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่น

3.ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานสังกัดสำนักปลัดกับหัวหน้าสำนักปลัด

4.ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด

5.ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา

6.ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของคลัง

7.ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข

 

เอกสารทั้งหมด 8 ชุด

บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการกองกับผู้บริหารท้องถิ่น.pdf6.19 MB
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหารท้องถิ่น.pdf676.27 KB
ประกาศบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด.pdf4.44 MB
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด.pdf5.90 MB
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด.pdf5.90 MB
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf2.72 MB
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการกองคลัง.pdf3.56 MB
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุข.pdf1.89 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

0.01s. 0.50MB