เมนูหลัก

บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

วันที่ 18 ม.ค. 61 หมวดหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf729.16 KB
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี.pdf537.22 KB
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf2.06 MB
1-5.pdf3.17 MB
6-11.pdf3.37 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0.01s. 0.50MB