เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service)

วันที่ 12 ม.ค. 60 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต.pdf3.10 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB