นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 19,490 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
22 ก.พ. 64รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
4 ก.พ. 64งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 แชร์  
6 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แชร์  
3 ธ.ค. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แชร์  
9 พ.ย. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
29 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) แชร์  
5 ต.ค. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แชร์  
8 ก.ย. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา