นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 20,706 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) ทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (กองธารณสุข) แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (กองช่าง) แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (กองศึกษาฯ) แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) แชร์  
7 ต.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (เม.ย.63-ก.ย.63) ประจำปี 2563 (กองคลัง) แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) ทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สาธารณสุขฯ) แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองคลัง) แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองการศึกษาฯ) แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองช่าง) แชร์  
20 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) งานพัฒนาชุมชน แชร์  
3 ก.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ(ต.ค.61-เม.ย.63) ประจำปี 2562 แชร์  
8 มี.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองคลัง) แชร์  
8 มี.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข) แชร์  
8 มี.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองช่าง) แชร์  
8 มี.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด) แชร์  
8 มี.ค. 62ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา