นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 70,798 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ) แชร์  
13 พ.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 พ.ย. 63ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
6 พ.ย. 61รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
24 ต.ค. 61ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (รอบ2) ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
4 พ.ค. 61รายงานผลการติดตามและประเมินแผน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) แชร์  
4 พ.ค. 61รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 4 ปี (พ.ศ.261-2564) รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา