เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563113
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563142
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563150
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563151
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563151
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกอบต. ประจำปี 2562236
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562194
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562122
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25623108
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562123
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกอบต. ประจำปี 25616109
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561299

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB