นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 19,511 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 แชร์  
16 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แชร์  
12 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แชร์  
22 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แชร์  
31 ก.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แชร์  
21 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 (ต่อ)  แชร์  
21 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แชร์  
21 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพัน์ 2562 แชร์  
12 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
22 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 แชร์  
18 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 แชร์  
22 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 แชร์  
21 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แชร์  
8 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 แชร์  
18 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 แชร์  
11 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 แชร์  
14 ก.พ. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา