เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปี 2562

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานการติดตามประเมินผลแผน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 13 ชุด

1-5.pdf5.81 MB
6-15.pdf6.24 MB
16-23.pdf4.60 MB
24-32.pdf6.09 MB
33-43.pdf5.99 MB
44-52.pdf6.00 MB
53-61.pdf6.61 MB
62-70.pdf5.68 MB
71-78.pdf4.03 MB
79-87.pdf5.73 MB
88-96.pdf6.01 MB
97-105.pdf5.39 MB
ภาคผนวก.pdf4.10 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

0.01s. 0.50MB