เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563

วันที่ 11 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

เอกสาร 15.pdf694.06 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB