เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563

วันที่ 9 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ไตรมาส4 ปี2563.pdf1.68 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB