เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563

วันที่ 9 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ไตรมาส2 ปี2563.pdf790.74 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.01s. 0.50MB