นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 53,275 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 14 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1.pdf1.52 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา