นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 53,239 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18 มีนาคม 2564 14 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการรับจ่ายเงิน.pdf802.43 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา