นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 20,711 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มิ.ย. 63ข้อมูลการเงินการคลังรายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำปี 2562 แชร์  
30 เม.ย. 62ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
8 เม.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
10 ม.ค. 62ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กองคลัง) แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองช่าง) แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักปลัดฯ) แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
12 ต.ค. 61รายงานแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) แชร์  
12 ต.ค. 61ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
10 ต.ค. 61ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
10 ก.ค. 61ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
17 เม.ย. 61ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
5 เม.ย. 61รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
17 ม.ค. 61ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
9 ต.ค. 60ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา