นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 349 คน

เยี่ยมชม 21,570 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

2 มิถุนายน 2563 22 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.184.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา