นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 10,428 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

1 กันยายน 2563 16 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.184.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา