นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 10,389 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

3 สิงหาคม 2563 17 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.184.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา