นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 367 คน

เยี่ยมชม 21,591 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

1 พฤษภาคม 2563 22 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.184.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา