นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 10,416 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

5 พฤศจิกายน 2562 36 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.99 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา