นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 19,503 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

3 ธันวาคม 2562 37 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.45 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา