นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 370 คน

เยี่ยมชม 21,618 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

2 เมษายน 2563 49 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.13 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา