นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 10,403 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

15 มกราคม 2563 40 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.43 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา