นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 10,435 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

28 กุมภาพันธ์ 2563 42 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.05 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา