นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 10,436 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด)ปี61

10 ตุลาคม 2561 109 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.5.46 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา