นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 53,311 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 มีนาคม 2564 10 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ก.พ. 64.pdf1.34 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา