นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 53,300 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564 14 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ม.ค. 64.pdf1.73 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา