นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 53,286 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 มกราคม 2564 9 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ธ.ค. 63.pdf1.85 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา