นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 53,274 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ธันวาคม 2563 10 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
พ.ย. 63.pdf1.23 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา