นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 53,318 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 พฤศจิกายน 2563 12 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ต.ค. 63.pdf1.18 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา