นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 356 คน

เยี่ยมชม 21,577 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
1 ก.ย. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
1 ก.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
5 มี.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
28 ก.พ. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
15 ม.ค. 63รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
3 ธ.ค. 62รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
5 พ.ย. 62รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) แชร์  
30 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ต.ค. 61แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด)ปี61 แชร์  
10 ต.ค. 61แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี61 แชร์  
10 ต.ค. 61แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด)ปี61 แชร์  
10 ต.ค. 61แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี61(2) แชร์  
10 ต.ค. 61แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี61(1) แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา