นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 53,251 คน

ประกาศราคากลาง

จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มีนาคม 2564 24 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
บก.ลาน.pdf389.05 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา