นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 53,248 คน

ประกาศราคากลาง

จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2564 30 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
บก.เสาธง.pdf357.21 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา