นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 53,247 คน

ประกาศราคากลาง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มีนาคม 2564 27 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
บก.ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5.pdf496.60 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา