นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 359 คน

เยี่ยมชม 21,625 คน

ประกาศราคากลาง

จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

22 มกราคม 2564 12 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.377.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา