นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 19,482 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

25 ธันวาคม 2563 23 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.569.06 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา