นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 361 คน

เยี่ยมชม 21,597 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค 2) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

11 พฤศจิกายน 2563 28 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.211.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา