นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 19,449 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
22 ม.ค. 64จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  แชร์  
11 พ.ย. 63โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค 2) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  แชร์  
3 ก.ย. 63โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
2 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
2 ก.ย. 63โครงการปรับปรุงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
26 ส.ค. 63โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
24 ก.ค. 63โครงการขุดลอกลำคลองปางมะนาว หมู่ที่ 11 บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
2 ก.ค. 63โครงการขุดลอกแก้มลิงสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
2 ก.ค. 63โครงการขุดลอกลำคลองอีเก้งหมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
1 ก.ค. 63โครงการขุดลอกลำคลองและขุดลอกแก้มลิงสาธารณะ ภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ แชร์  
30 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
24 มิ.ย. 63โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
15 มิ.ย. 63โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
15 เม.ย. 63จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์แบบสแกน Confical scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา) (รพ.สต.หินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 เครื่อง  แชร์  
2 เม.ย. 63โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามแบบ S62153(S01),LA62025 และตามแบบ อบต.กำหนด) แชร์  
26 มี.ค. 63โครงการก่อสร้างรั่ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
17 มี.ค. 63โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้าอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 67 รายการ
เปลี่ยนภาษา